განცხადება „საქართველოს სახელმწიფო ენის“ კანონის შესახებ
„სახელმწიფო ენის შესახებ“ კანონის მიღებას საქართველოსათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ის ქართული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცების ერთ–ერთი აუცილებელი პირობაა (ვრცლად...)
თსუ რექტორის განცხადება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კუთვნილი ქონების გასხვისებამ და უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებთან შეუფერებელი და მიუღებელი საქმიანობის წამოწყებამ, სამწუხაროდ, ტრადიციული სახე მიიღო (ვრცლად...)
2014-2015 სასწავლო წელი
სიახლეები 2014-2015 სასწავლო წლისთვის (ვრცლად...)


თსუ რექტორი უნივერსიტეტელების დახმარების ინიციატივით გამოდის
(ვრცლად...)