მსოფლიო ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი – პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი
სწავლული მდივანი – ასოც. პროფ. თეა წითლანაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ელფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge
tea.tsitlanadze@tsu.ge

ძველი მსოფლიოს ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
1. ლევან გორდეზიანი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
2. თემურ თოდუა –  პროფესორი
3. მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი

შუა საუკუნეების ისტორიის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 312 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
4. მურმან პაპაშვილი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
5. თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
6. თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი

ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
9. თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
10. მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
11. ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
12. ფატიმა შეყლაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
13. ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
14. თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
 
15. ნინო კიღურაძე – პროფესორი (ისტორიის თეორია და დიდაქტიკა)

ემერიტუს პროფესორი
1.    ჯემალ შარაშენიძე