მსოფლიო ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი – პროფ. ლევან გორდეზიანი
სწავლული მდივანი – ასოც. პროფ. თეა წითლანაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
levan.gordeziani@tsu.ge;
tea.tsitlanadze@tsu.ge

ძველი მსოფლიოს ისტორიის დეპარტამენტი;
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
1. ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
2. თემურ თოდუა –  პროფესორი
3. მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი

შუა საუკუნეების ისტორიის დეპარტამენტი.
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 312 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
4. მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
5. თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
6. თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი

ახალი და უახლესი ისტორიის დეპარტამენტი.
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
9. თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი
10. მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
11. ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
12. ფატიმა შეყლაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
13. ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
14. თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი

ემერიტუს პროფესორი
1.    ჯემალ შარაშენიძე