2014-2015 სასწავლო წელი
სიახლეები 2014-2015 სასწავლო წლისთვის (ვრცლად...)

შიდა მობილობა
„თსუ აკადემიური და ადმინისტრაციული მოდერნიზაცია 2014“ (სამუშაო ჯგუფის ანგარიში)
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2013 წლის 21 ნოემბრის №147/01-01 ბრძანებით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი „თსუ აკადემიური და ადმინისტრაციული მოდერნიზაცია 2014“.
მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა გამოშვება
თსუ-ში მაგისტრატურის 2014 წლის კურსდამთავრებულთა გამოშვების საზეიმო ღონისძიება გაიმართება.
თსუ რექტორი უნივერსიტეტელების დახმარების ინიციატივით გამოდის
(ვრცლად...)
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დროშისა და გერბის ესკიზები
(ვრცლად...)