2020-07-07

დოქტორანტ ზურაბ კირკიტაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020  წლის 4 აგვისტოს, 12.00 საათზე  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შედგება ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ზურაბ კირკიტაძის სადისერტაციო ნაშრომის: „უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების სტრატეგიები და მათი ზეგავლენა მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე (საქართველოს მაგალითზე)“  საჯარო დაცვა (მაღლივი კორპუსი, აუდიტორია #206).
სადისერტაციო  ნაშრომის დაცვის  კომისიის წევრები:  აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე, პროფესორი  დემურ სიჭინავა, ასოცირებული პროფესორი  ნინო აბესაძე, ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი (მდივანი), ასოცირებული პროფესორი ირმა დიხამინჯია (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე, ასოცირებული პროფესორი  უშანგი სამადაშვილი (თავმჯდომარე), ასოცირებული პროფესორი  შოთა ვეშაპიძე, ასოცირებული პროფესორი   ლალი ხიხაძე (მოადგილე).  

Print

« იხ. ყველა სიახლე