2020-07-29

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის განრიგი

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის განრიგი მოდულების მიხედვით

Print

« იხ. ყველა სიახლე