5 დეკემბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ადამიანის უფლებათა კვირეულის ფარგლებში, გაიმართა საჯარო ლექცია „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საკონსულტაციო იურისდიქცია: ევროპული სასამართლოსა და ეროვნული სასამართლოების თანამშრომლობის პერსპექტივები და გამოწვევები“, ასევე ჩატარდა სტატიათა კრებულის „ადამიანის უფლებათა დაცვა: კანონმდებლობა და პრაქტიკა” პრეზენტაცია.

სტატიათა კრებულის „ადამიანის უფლებათა დაცვა: კანონმდებლობა და პრაქტიკა” პრეზენტაცია
სტატიათა კრებულის „ადამიანის უფლებათა დაცვა: კანონმდებლობა და პრაქტიკა” პრეზენტაცია
სტატიათა კრებულის „ადამიანის უფლებათა დაცვა: კანონმდებლობა და პრაქტიკა” პრეზენტაცია
სტატიათა კრებულის „ადამიანის უფლებათა დაცვა: კანონმდებლობა და პრაქტიკა” პრეზენტაცია
სტატიათა კრებულის „ადამიანის უფლებათა დაცვა: კანონმდებლობა და პრაქტიკა” პრეზენტაცია
სტატიათა კრებულის „ადამიანის უფლებათა დაცვა: კანონმდებლობა და პრაქტიკა” პრეზენტაცია
სტატიათა კრებულის „ადამიანის უფლებათა დაცვა: კანონმდებლობა და პრაქტიკა” პრეზენტაცია