2020-08-04

2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ

2020 წლის 23 ივლისი - 3 აგვისტოს პერიოდში, სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, შესაბამის მიმართულებათა სექციებმა და ქვესექციებმა იმუშავა.

კონფერენციაში იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტები მონაწილეობდნენ. სტუდენტთა მოხსენებებს დარგობრივი კომისიები აფასებდნენ, რომლებიც ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალით იყო დაკომპლექტებული.

ჟიურის გადაწყვეტილებით, სექციებისა და ქვესექციების მიხედვით, გამარჯვება მოიპოვეს შემდეგმა სტუდენტებმა:


I სექცია – კერძო სამართლის მიმართულება:

I ადგილი: ირაკლი ლეონიძე

II ადგილი:

i. ნინო ქავშბაია

ii. მარიამ ქობალია

III ადგილი: ელენე თუთბერიძე


II სექცია – სისხლის სამართლის მიმართულება:

I ადგილი: სოფიკო ბახბახაშვილი

II ადგილი: თამარ ვარდიაშვილი

III ადგილი: ნინო კაპანაძე


III სექცია - საჯარო სამართლის მიმართულება:

ქვესექცია – კონსტიტუციური სამართალი

I ადგილი: თამარ შავგულიძე

II ადგილი: ნინო დოლუაშვილი

III ადგილი: გიორგი ეკალაძე

ქვესექცია – ადმინისტრაციული სამართალი

I ადგილი:

i. ნინო დოლუაშვილი

ii. თამარ შავგულიძე

II ადგილი: ლამარა სუხიტაშვილი

III ადგილი: ირაკლი ლეონიძე


IV სექცია - საერთაშორისო სამართლის მიმართულება

I ადგილი: სალომე ბერიძე

II ადგილი: სოფო ინაშვილი

III ადგილი:

i. მარიამ კახიძე

ii. მერაბ დობორჯგინიძე


V სექცია - სამართლის ისტორიისა და სამართლის მეთოდების მიმართულებები:

ქვესექცია - სამართლის ისტორია

I ადგილი: რუსუდან ჯანჯალაშვილი

II ადგილი:

i. დავით იასამნიძე

ii. მარიამ რუხაძე

III ადგილი:

i. თათია მჭედლიშვილი

ii. მარიამ ღუღუნიშვილი

ქვესექცია - სამართლის მეთოდები

I ადგილი: არ გამოვლენილა

II ადგილი: გიორგი ჩაჩხიანი

III ადგილი: ნიკა უსუფაშვილი

Print

« იხ. ყველა სიახლე