2020-05-19

2019 -2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის პროგრამაში „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ მონაწილე კონკურსანტთა პირველადი შედეგები


სტიპენდია გაიცემა 72 სტუდენტზე,  რექტორის ბრძანება

აპელაცია:   20 მაისის 14:00 სთ-მდე  social@tsu.ge
Print

« იხ. ყველა სიახლე