2011-09-05
ბრძანება №:1473/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთათვის  შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა   და დიპლომის გაცემის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, 61-ე მუხლის, "საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის "დ” ქვეპუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის 2011 წლის 1 სექტემბრის №22748/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საატესტაციო კომისიის 2011 წლის 19 აგვისტოს №5 გადაწყვეტილებით მიენიჭოთ:

ა) ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი: ფილოლოგია (ძირითადი სპეციალობა: ქართული ფილოლოგია)

დიპლომი წარჩინებით:

1.    აფთარაშვილი ქეთევან    
2.    ახალკაცი სალომე
3.    ბაქრაძე მზევინარ
4.    ბებურიშვილი ლევან
5.    გრიგოლაშვილი ნინო
6.    დოლიძე ანა
7.    მეტრეველი ლილი
8.    ოქროჭელიძე მარიამი    
9.    ცოტნიაშვილი მერი
10.    ხარაიშვილი ნინო
11.    ხუბუა ლანა

დიპლომი ჩვეულებრივი:
1.    აბლოთია ნანა    
2.    აბულაძე სოფიკო    
3.    ადამია თამარ    
4.    ამუზაშვილი ქეთი        
5.    ბაილაშვილი სოფიო    
6.    ბალახაძე ბაჩანა                 
7.    ბეჟანიშვილი ეთერ    
8.    ბოკელავაძე ნინო    
9.    ბრეგვაძე თამარ    
10.    ბუაძე მარიამი    
11.    ბურჯანაძე თათია    
12.    გაბისონია დიანა    
13.    გაფიშვილი თეკლე    
14.    გაჩეჩილაძე ნინო    
15.    გაჩეჩილაძე სალომე    
16.    გელაშვილი თინა    
17.    გოგალაძე თათია    
18.    გოგიძე მარიამ    
19.    გოგობერიშვილი ნინო    
20.    გრიგოლია ლია    
21.    გუგავა მარიკა        
22.    გუმბერიძე მეგი    
23.    დაბრუნდაშვილი თეა    
24.    დეკანოზიშვილი სალომე        
25.    დურგლიშვილი ნატო    
26.    თავაძე თეონა    
27.    თოდუა ელენა    
28.    იაკობაძე მზია    
29.    კვარაცხელია ხატია    
30.    კიშოიანი მარიამ    
31.    მანჩხაშვილი მირანდა
32.    მახარაძე ნუცა        
33.    ნარიმანიძე ლია    
34.    ნებულიშვილი სალომე
35.    ნიჟარაძე ფიქრია    
36.    ოქრომელიძე ბელა
37.    სალუქვაძე ლალი    
38.    სარაჩოღლუ დენიზ თოლგა    
39.    სარია ელენე    
40.    საჯაია ქეთევან    
41.    სეროფიანი გაიანე    
42.    სუხიშვილი ნინო
43.    ურიადმყოფელი ეკატერინე    
44.    ფეიქრიშვილი თამარ    
45.    ფერაძე ლანა    
46.    ქამხაძე ნინო    
47.    ქებურია ნინო    
48.    ქევხიშვილი დიანა
49.    ქომეთიანი თეა    
50.    ქუმსიაშვილი თამთა    
51.    ქურციკიძე ციცინო    
52.    ღუდუშაური ნესტან    
53.    შერბაკოვა ანა    
54.    შერმადინი ნათია    
55.    შოშიტაშვილი თამარ    
56.    ჩაჩანიძე ნათია    
57.    წიკლაური მაგდა
58.    წულუკიძე სალომე
59.    ჭუმბურიძე ანა    
60.    ხაჩიძე მერი
61.    ხელაია ვერა    
62.    ხეცურიანი თამარ
63.    ხვედელიძე ლეილა    
64.    ხომასურიძე ეკატერინე    
65.    ჯალიაშვილი ნინო    
66.    ჯუღელი თეონა    

2010 წლის კურსდამთავრებული:
1.    ხვიბლიანი ნანა

სწავლების ძირითადი დარგი: ფილოლოგია (ძირითადი სპეციალობა: კლასიკური ფილოლოგია)
   
დიპლომი წარჩინებით:

1.    კვირკველია ეკატერინე

დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    თამაზაშვილი რუსუდან

სწავლების ძირითადი დარგი: ფილოლოგია (ძირითადი სპეციალობა: რუსული ფილოლოგია)

დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ალგულ აჰმეთ
2.    გოცირიძე  ნათია
3.    დევაძე დიანა
4.    თვაური მარიამ
5.    იარალოვა ნინო
6.    კვარაცხელია სოფიკო
7.    ლალიაშვილი ირმა
8.    მეტრეველი მაია
9.    მოლოდინი მაკა
10.    ტუფურია სტელა
11.    წიწილაშვილი სალომე
12.    ჭანია სოფიკო
13.    ჯიქია თეასწავლების ძირითადი დარგი: ფილოლოგია (ძირითადი სპეციალობა: ინგლისური ფილოლოგია)

დიპლომი წარჩინებით:

1.    ბუბუტეიშვილი თინათინ
2.    დანელია თამარ
3.    მელკუმოვა რუზანა
4.    ტარტარაშვილი ნინო
5.    ტურიაშვილი მაია

დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    აბრამიძე ნინო
2.    აბუაშვილი თამთა
3.    ავეტიკოვი რობერტ
4.    არსენიძე ნათია
5.    არჯევანიძე ქეთევან
6.    აფშინაშვილი ეკატერინე
7.    აფციაური მარიამ
8.    ბანეთიშვილი ჟუჟუნა
9.    ბანძელაძე თამარ
10.    ბარბაქაძე მაია
11.    ბარბაქაძე მარიამ
12.    ბარნაბიშვილი თეონა
13.    ბარსეგოვი დიანა
14.    ბახტიარლი ფარიდა
15.    ბენდელავა ლია
16.    ბენიძე თამარ
17.    ბეჟანიშვილი თამარ
18.    ბერუჩაშვილი ნათია
19.    ბობოხიძე სალომე
20.    ბოჭორიშვილი ნინო
21.    ბუკია ნათია
22.    ბუხიაშვილი თეონა
23.    გამეზარდაშვილი  ეკატერინე
24.    გარუჩავა თათია
25.    გელაშვილი ნანა
26.    გელდიაშვილი ანი
27.    გეჯუა თამუნა
28.    გოგიჩაიშვილი სალომე
29.    გოგოლაძე ნინო
30.    გოგოლაძე ხათუნა
31.    გოდელაშვილი ანა
32.    გონაშვილი ანა
33.    გოქაძე თეონა
34.    გურგენიძე ნინო
35.    დავთიანი მერი
36.    დავითაშვილი გვანცა
37.    დავითულიანი სალომე
38.    დარისპანაშვილი ქეთევან
39.    დარჩაშვილი ნატო
40.    დელიბაშვილი გურამ
41.    დვალი დონარა
42.    დუნდუა თამარ
43.    ედიბერიძე ნინო
44.    ელბაქიძე გვანცა
45.    ეფრემიძე ქრისტინე
46.    ვარდანიძე ლანა
47.    ვარდოსანიძე ხატია
48.    ვენგელ ანასტასია
49.    ზარიძე ეკა
50.    ზოტიკიშვილი ნინო
51.    თაყაძე სოფიო
52.    იაკობიშვილი თამარ
53.    იარღანაშვილი ხათუნა
54.    იმედაშვილი ქეთევან
55.    კაკუტაშვილი თამარ
56.    კარტოზია მარიკა
57.    კვენეტაძე თამთა
58.    კვიტაიშვილი ქეთევან
59.    კიკაჩეიშვილი ნინო
60.    კიკვაძე თეონა
61.    კრაველიძე ხათუნა
62.    კუპატაძე ნინო
63.    კუჭუაშვილი თამარ
64.    ლაგაზაური მაგდა
65.    ლაპიაშვილი თამარ
66.    ლაფერიშვილი ქეთევან
67.    ლაცაბიძე ნინო
68.    ლელაშვილი ნინო
69.    ლორთქიფანიძე ეკა
70.    მაზანაშვილი მარიამ
71.    მაკალათია ანა
72.    მანძულაშვილი გვანცა
73.    მახათაძე ნანა
74.    მდინარაძე ნინო
75.    მევლუფიშვილი ნანა
76.    მეტრეველი ეთერ
77.    მეხრიშვილი ნატო
78.    მთვარელიძე ნინო
79.    მოლაშვილი ნანა
80.    მოსაშვილი მაია
81.    მუკბანიანი ნინო
82.    მუსალბიშვილი ნინო
83.    მჭედლიშვილი მედეა
84.    ნადირაძე მაგდა
85.    ნიკაჭაძე ინოლა
86.    ნინოშვილი ნინო
87.    ნიქაცაძე ქეთევან
88.    ნოზაძე მარიამ
89.    ოქიტაშვილი თინათინ
90.    ოძელაშვილი მარიამ
91.    პაპოშვილი ნინო
92.    პარუნოვა ალა
93.    რაზმაძე რუსუდან
94.    რასტაკიანი აელიტა
95.    რატიანი სოფიო
96.    სამხარაძე თეონა
97.    სანიკიძე ნინო
98.    სარაშვილი თინათინ
99.    საყვარელიძე გიორგი
100.    სვიმონიშვილი ლელა
101.    სისაური ია
102.    სიხარულიძე ნანა
103.    სტეფანაშვილი ნატალია
104.    სუხიტაშვილი ეთერ
105.    ტაბატაძე ხატია
106.    ტარტარაშვილი მარიამ
107.    ქავთარაძე ნინო
108.    ქიტუაშვილი ნათია
109.    ქალიაშვილი ანი
110.    ქასრაშვილი სოფიკო
111.    ქიტოშვილი მარიამ
112.    ქოჩლაძე ნინო
113.    შავრეშიანი ეთერ
114.    შამათავა თეა
115.    შანიძე მარიამ
116.    შარვაძე თამარ
117.    შაყულაშვილი ნინო
118.    შეწირული თინათინ
119.    შველიძე თამთა
120.    შუბლაძე ირმა
121.    ჩანქსელიანი ქეთევან
122.    ჩიტაძე მარი
123.    ჩხაპელია თამარ
124.    ცაავა ფერიდე
125.    ძოწენიძე ანა
126.    ძოწენიძე ქრისტინე
127.    წოტოიძე მარიამ
128.    წოწკოლაური ეკატერინე
129.    წულუკიძე მარიამ
130.    ჭეიშვილი თინათინ
131.    ჭელიძე თინათინ
132.    ჭოლიკაური გვანცა
133.    ჭოლიკაური შორენა
134.    ხარაიშვილი ლანა
135.    ხარებავა გვანცა
136.    ხაჩიძე თეონა
137.    ხონელიძე ხატია
138.    ჯაბანაშვილი მეგი
139.    ჯანჯალაშვილი თამთა
140.    ჯიშკარიანი მარიამ
141.    ჯოჯიშვილი რუსუდან
142.    ჯღარკავა ლანა

სწავლების ძირითადი დარგი:  ფილოლოგია (ძირითადი სპეციალობა: ფრანგული ფილოლოგია)
დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ბიაშვილი ქეთევან
2.    ბოსიკაშვილი სოფიკო
3.    გვარამაძე თამთა
4.    თეთრაული მაგდა
5.    ჩიტიშვილი ნინო
6.    ხეტაშვილი თამარ
7.    ჭიღლაძე ნათია

სწავლების ძირითადი დარგი:  ფილოლოგია (ძირითადი სპეციალობა: ესპანური ფილოლოგია)
დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    გვილია თამუნა
2.    მურღულია ანჟელა
3.    ნიკოლაიშვილი თამარ
4.    ოდიშარია მაია
5.    პოღოსოვი ლინა
6.    ქართველიშვილი მარიამ

სწავლების ძირითადი დარგი:  ფილოლოგია (ძირითადი სპეციალობა: იტალიური ფილოლოგია)
დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ბოდაველი მარიამ
2.    ბოკუჩავა მადონა
3.    გოგნელაშვილი ქეთევან

სწავლების ძირითადი დარგი:  ფილოლოგია (ძირითადი სპეციალობა: გერმანული ფილოლოგია)
დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ამონაშვილი თეონა
2.    არევაძე ნათია
3.    ასანიძე ნინო
4.    ბარბაქაძე თეონა
5.    ბურდიაშვილი ანნა
6.    გელბახიანი მარიამ
7.    გოდერძიშვილი თამარ
8.    დედანაშვილი ხატია
9.    დემეტრაშვილი გვანცა
10.    დოლაკიძე თეონა
11.    ვაშალომიძე მაკა
12.    ზურაშვილი შორენა
13.    კურცხალია სალომე
14.    ლელაშვილი ხათუნა
15.    ლემონჯავა თამარ
16.    ლოლაძე ხათუნა
17.    მაღრაძე ნინო
18.    მახათაძე ანნა
19.    მიროტაძე გურანდა
20.    მოქია ნინო
21.    ნერგაძე ნათია
22.    ოჩხიკიძე თამარ
23.    სანოძე ნინო
24.    სირაძე თამარ
25.    ქამუშაძე სალომე
26.    ქართველიშვილი ქეთევან
27.    ქარქაშაძე სალომე
28.    ყიფშიძე ნინო
29.    შეწირული ნინელი
30.    წიწრიაშვილი ნათია
31.    ჭაღიაშვილი თინათინ
32.    ხარატიშვილი მაკა

ბ) მიენიჭოთ ხელოვნების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი: სახვითი ხელოვნება

დიპლომი წარჩინებით:
1.    პაპიაშვილი თეა

დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ასლანიშვილი ნინო
2.    გონჯილაშვილი თამარ
3.    ლობჟანიძე ნინო
4.    მკალავიშვილი თეონა
5.    პატიაშვილი ლიანა
6.    ტორონჯაძე რევაზ  
7.    ჭინჭარაული სოფიკო

სწავლების ძირითადი დარგი: აუდიოვიზუალური ხელოვნება

დიპლომი წარჩინებით:
1.    ეფაძე ქეთევან

დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ბასიაშვილი ნინო
2.    გაგუა მედეა
3.    გოგუაძე ხათუნა
4.    გოლოშვილი ნინო
5.    გულარაშვილი ლია
6.    კეკელია ანა
7.    კვარაცხელია ანა
8.    მიქაბერიძე თამარ
9.    ომიაძე ვახტანგ
10.    რაზმაძე ნინო
11.    ტაბიძე ნატა
12.    ქამხაძე ნინო
13.    ქაცარავა ნინო
14.    შაქარაშვილი ციკო
15.    ცინდელიანი მარიამ
16.    ძიძიშვილი დავით
17.    ხარაბაძე ნინო
18.    ხუნდაძე მარიამ
19.    ჯალიაშვილი ელენე

გ) მიენიჭოთ ხელოვნებათმცოდნეობის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი: ხელოვნებათმცოდნეობა
დიპლომი წარჩინებით:

1.    გოჩელაშვილი მარიამ
2.    გაბრიაძე ლანა

დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ცინდელიანი თამარ
2.    ბოჭორიშვილი მარია
3.    ხარშილაძე ნინო - 35001106305
4.    ლეთოდიანი თამარ
5.    მანჯავიძე ეკატერინე
6.    ფართლაძე სალომე
7.    კიკნაძე ნინო
8.    კირვალიძე ნინო
9.    მეტრეველი ანა
10.    ღონღაძე თამარ
11.    პაიჭაძე ირინა
12.    ახალაია თამთა
13.    ბაგრატიონი ეკატერინე
14.    ახალმოსულიშვილი ნაზი
15.    დადიანი სალომე
16.    ბოჭორიშვილი თეონა
17.    აბესაძე სალომე

დ) მიენიჭოთ არქეოლოგიის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი: არქეოლოგია
დიპლომი წარჩინებით:
1.    სურმანიძე დიანა
დიპლომი ჩვეულებრივი:
1.    ვადაჭკორია რევაზ
2.    ოგანეზოვა ირინა
3.    შამუგია ლანა
4.    ჩადუნელი ნიკოლოზ
5.    მებონია ლიანა
6.    თამაზაშვილი ქეთევან
7.    ვაჩაძე გვანცა


ე) მიენიჭოთ ეთნოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი: ეთნოლოგია
დიპლომი ჩვეულებრივი:
1.    გუგოშვილი სოფიკო
2.    ხუციშვილი ნინო
3.    ჭინჭარაული ხათუნა
4.    იოსელიანი მიხეილ
5.    მირცხულავა ზვიად

ვ) მიენიჭოთ ისტორიის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი: ისტორია

დიპლომი წარჩინებით:
1.    ყაყიტაშვილი გვანცა
2.    სალუაშვილი საბა

დიპლომი ჩვეულებრივი :
1.    ჯანგიძე თინათინ
2.    ხარშილაძე ნინო - 01027058819
3.    ჩოფლიანი ლევან
4.    ქეშიკაშვილი ნათია
5.    ტაკიძე ნაბრი
6.    სულაძე გიორგი
7.    რაფაელიდი არგო
8.    ჟორჟოლიანი ირკალი
9.    პაპუაშვილი თამარ
10.    მჭედლიშვილი დავით
11.    მეგრელიშვილი გიორგი
12.    კილაძე ნინო
13.    კალმახელიძე თინათინ
14.    ირემაშვილი ია
15.    თამაზაშვილი ქეთევან
16.    დარსალია სალომე
17.    გოგაშვილი ვიქტორ
18.    გიგოიძე ნინო
19.    გელაშვილი ელენე
20.    ბაშარული შორენა
21.    ბალხამიშვილი მარიამ
22.    ბაზანაშვილი ნათია
23.    ჩოკოლაშვილი თეონა
24.    ჯუგაშვილი სოფიო
25.    ხინთიბიძე გიორგი
26.    აქდოღან ემრულაჰ
27.    თურმანიძე თათია
28.    გელაშვილი ნონა
29.    მორბედაძე რუსუდან
30.    სოიუოზ დურაქ
31.    მამულაშვილი ელზა
32.    მათითაშვილი შოთა
33.    პავლიაშვილი ნინო
34.    ქალთარ ზექი

ზ) მიენიჭოთ კულტურის კვლევების  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი: კულტურის კვლევები
დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    კაკაბაძე ელენე

თ) მიენიჭოთ ფილოსოფიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

 სწავლების ძირითადი დარგი: ფილოსოფია
დიპლომი წარჩინებით:    

1.    გოძელანძე სალომე
2.    კაკაურიძე თამარ
3.    ფორჩხიძე ნინო
4.    ხუბულავა თამარ

დიპლომი ჩვეულებრივი:
1.    იმერლიშვილი ნათია
2.    კორინთელი ლევან
3.    მიქავა მაია
4.    ქარუმიძე ირაკლი


ი) მიენიჭოთ კავკასიოლოგიის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი: კავკასიოლოგია

დიპლომი ჩვეულებრივი:    
1.    ბატიაშვილი ელენა    
    

კ) მიენიჭოთ ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:სწავლების ძირითადი დარგი: ამერიკისმცოდნეობა
დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ანდრონიკაშვილი არჩილ
2.    ასტამაძე ნინო
3.    ბაინდურაშვილი რუსუდან
4.    ბეგაშვილი ნატო
5.    ბერიძე გიორგი
6.    გაბუნია მირანდა
7.    გეთიაშვილი გეგა
8.    გოგინავა თინათინ
9.    გოგოლაძე სოფიკო
10.    იაკობაშვილი თამარ
11.    მაისაია კახაბერ
12.    მარგველაშვილი გვანცა
13.    ნადირაშვილი მარიანა
14.    პაპასკუა ნინო
15.    სარიშვილი ანა
16.    ტატიშვილი მარიამ
17.    უზუნაშვილი მარი
18.    ჩიკვილაძე ქეთევან
19.    ჩულაშვილი თათია
20.    ცქვიტინიძე ცოტნე
21.    ჭიოკაძე ელენე
22.    ხაბაზიშვილი ქეთევან
23.    ხანიაშვილი მარიამ
24.    ხელისუფალი ვერიკო
25.    ხუციშვილი გივი
26.    ჯალაღონია ნანა
27.    ჯიქია თეონა

ლ) მიენიჭოთ აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი: ებრაისტიკა–არამეისტიკა
დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    გოისაშვილი მარიამ

სწავლების ძირითადი დარგი: თურქოლოგია
დიპლომი წარჩინებით:
 
1.    ვაჩეიშვილი დავით
2.    კამკამიძე მარიამ
3.    ლორთქიფანიძე თამთა
4.    მჭედლიშვილი სოფიკო

დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ბრეგვაძე ხატია
2.    ბუსკაძე მურთაზ
3.    გელაშვილი სალომე
4.    გუგეშაშვილი ანა
5.    დანელია თამარ
6.    თეთრაძე თამარა
7.    მალაზონია ნია
8.    მაღალაშვილი ნათია
9.    ნამიჭეიშვილი თორნიკე
10.    ქვათაძე დარეჯან
11.    ქუნთელია სალომე
სწავლების ძირითადი დარგი: არაბისტიკა
დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.    ალუღიშვილი თამარ
2.    ბექაური თამარ
3.    განუგრავა ნინო
4.    გვარაძე მარიამ
5.    გრიშაშვილი ანი
6.    დავითაშვილი გიორგი
7.    ექვთიმიშვილი თამარ
8.    ზაუტაშვილი ნინო
9.    ზენაიშვილი ტატა
10.    იორამაშვილი ოთარ
11.    ირემაძე გიორგი
12.    კეპაშვილი გიორგი
13.    კუნჭულია ზაურ
14.    მაკარაშვილი გიორგი
15.    მანწკავა თათია
16.    მარგიშვილი თამარ
17.    მუმლაძე ერეკლე
18.    სეფიშვილი დალი
19.    ფირცხალავა ერეკლე
20.    ჩხიკვაძე სანდრო
21.    ჭუმბაძე თამთა
22.    ხუციშვილი სოფიო

2.    შეტანილ იქნეს ინფორმაცია (1 თვის ვადაში) საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე, პროფესორი                        ლევან ალექსიძე 
« უკან დაბრუნება